.Alona gad MD

מיתוג ופיתוח שפה גרפית לד"ר אלונה גד- מתמחה בפסיאטריה וגניטיקה רפואית.

ד"ר אלונה גד עוסקת בפסיכיאטריה וגנטיקה רפואית.
היא עובדת עם קהל מגוון ורחב והקליניקה ממוקמת בהרצליה

תהליך המיתוג: עיצוב ופיתוח השפה הגרפית נעשה בשיתוף ד"ר אלונה גד וזאת על מנת ליצור מיתוג ייחודי התואם את רוח המותג וקהל היעד אליו היא פונה.

הקו מאופיין במינימליסטיות ואלגנטיות כאחד לצד עיצוב מוקפד ונקי.
דבר התואם את סגנון וערכי המותג של הקליניקה.
בתהליך המיתוג היה חשוב לי לשמר ערכים אלו ואף להביא זאת לידי ביטוי.
ע"י שימוש בטיפוגרפיה נקייה וברורה, צבע, קומפוזיציה ושפה גרפית ייחודית למותג.

המיתוג כולל: עיצוב לוגו, כרטיסי ביקור, עיצוב ניירת משרדית, מעטפות, 

לקוח:ALONA GAD MD.
מיקום:הרצליה
תחום: מיתוג, עיצוב ופיתוח שפה גרפית